jobbee.nl wordt ontwikkeld

Op korte termijn zal er op jobbee.nl een nieuwe website worden gelanceerd. De domeinnaam jobbee.nl is dus al vastgelegd voor toekomstige activiteiten en is niet langer beschikbaar voor overname of exploitatie.

Hou jobbee.nl goed in de gaten, er volgt snel een nieuwe website.

Bedankt voor het geduld.